Yüzde 10 Değer Kaybetti! Bitcoin Düşüş Yaşamaya De…

Bu sene küresel sıcak içecek sektöründe satışların % 19 artışla 689 milyar dolara ulaşması ve en büyük kazancın kahve satışından sağlanması tahmin ediliyor. Türkiye’de piyasanın % 25 büyümesi bekleniyor.

Türkiye’de sıcak içecekler kategorisinde çay açık ara en çok tercih edilen içecek olmayı sürdürüyor.

Salgın sürecinde pek çok alışkanlık gibi beslenme alışkanlıkları değişirken, sağlıklı beslenmenin yararları hususunda artan farkındalık dünyada sıcak içeceklere olan talebi giderek attırıyor. Bilhassa gelişmekte olan ülkelerde hızlı küreselleşme ile şehirleşme bu pazarın büyümesine etkili oluyor. Sağlık konusunda bilincin ve günlük temponun arttığı yeni dünyada, insanlar stres atma ile detoks içeceklerini tercih ediyor ve bu durum da sıcak içecek sektörüne daha çok büyüme olanağı tanıyor. 

Bu sene küresel sıcak içecek piyasası büyüklüğünün 689 milyar dolara dayanması ve en büyük kazancın kahve satışından sağlanması tahmin ediliyor. 13.6 milyar dolarlık satış hacmine sahip olacağı öngörülen Türkiye piyasasında da çay açık ara en fazla tüketilen sıcak içecek olmayı sürdürüyor.

EN BÜYÜK PAZAR ÇİN

Yapılan son araştırma çalışmaları küresel sıcak içecek sektöründe hızlı büyümeyi gösteriyor. Araştırma firması Statista’nın hazırladığı rapora göre pazarda 2021’de tahmin edilen kazanç % 18.9 artarak hemen hemen 688 milyar 727 milyon dolar seviyesinde. Piyasanın 2021-2025 sürecinde senelik ortalama % 8.26 oranında büyümesi tahmin ediliyor.

Piyasanın en büyük segmentini 2021’de 436 milyar 632 milyon dolara yükselmesi tahmin edilen satış kazancıyla kahve oluşturuyor. Sıcak içecek sektöründe en büyük satış piyasası da 107.8 milyar dolar ile Çin iken, kahve tüketiminde lider ABD. dünyada 2025 senesinde sıcak içecek piyasasına yapılan harcamaların % 72’sinin ve tüketim hacminin % 12’sinin bar, restoran benzeri ev harici tüketim kaynaklı olması tahmin ediliyor. Sıcak içecek piyasasında kişi başına yaklaşık hacmin 2021’de 2,0 kg olması öngörülürken, 2022’de hacimde % 3.9 artış bekleniyor.

İkinci büyük kazanç 232 milyar 381 milyon dolar ile çaydan sağlanıyor. Dört sene boyunca hemen hemen % 8.20 büyüyeceği beklenen küresel çay piyasasında lider, satışların 2021’de 92.4 milyar dolara yükselmesinin öngörüldüğü Çin. Çin’i Brezilya ile Hindistan izliyor.

Küresel çay piyasasında 2021’de 7 milyar 442 milyon kg olması tahmin edilen tüketim hacminin 2022’de de % 4.1 artış kaydetmesi bekleniyor.

Sıcak içecek piyasasında en küçük piyasayı kakao oluşturuyor. Piyasanın 2021’de yaptığı satışlarının hemen hemen 20 milyar dolar olması bekleniyor. 2021-25 sürecindeki ortalama büyüme tahmini % 8.33. kakaolu içecek sektöründe kahve ile çayın tam tersine en büyük Pazar 3.5 milyar dolar kazancın sağlandığı ABD. Bu pazarda hacim olarak satışların 2022 yılında % 3.9 yükselmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN ÇAY HARCAMASI 13.6 MİLYAR DOLAR

Türkiye’de sıcak içecek sektörünün 2021’de % 25 genişleyerek 13.6 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Statista’nın araştırma çalışmasına göre 2025 senesine kadar sektöründe senelik hemen hemen % 13.63 büyüme elde etmesi tahmin ediliyor. 2021’de kişi başına sıcak içecek kullanımı 3.5 kilogram olarak tespit edilirken, 2025 senesinde toplam satış hacminin 331.7 milyon kilograma yükseleceği bekleniyor. Hacim olarak 2022 yılında öngörülen büyüme de % 4.9. Türkiye’de piyasanın en büyük segmentini 11 milyar 536 milyon dolar ile çay içeceği oluşturuyor.

KAHVENİN YILLIK SATIŞI

Kahve piyasasındaki senelik kazancın hemen hemen 1.7 milyar dolar olması bekleniyor. Kakao piyasası göz önünde bulundurulduğunda senelik kazancın 388 milyon dolar olması tahmin ediliyor. Türkiye’de çay, kahve ile kakaolu sıcak içecek sektöründe 2021-2025 döneminde sırası ile 13.33, % 15.86 ve % 12.49 büyümesi tahmin ediliyor.

Araştırma verilerine göre 2025 senesinde Türkiye’de sıcak içeceklere ilişkin masrafların % 60 ve tüketim hacminin % 6’sı bar ile restoran benzeri ev harici tüketim kaynaklı olacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir