TBMM Sağlık Komisyonunda, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin kanun teklifi görüşüldü

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, tali komisyon olarak ele alınan kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ başkanlığında toplanan komisyon, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni tali komisyon olarak ele aldı.

Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde bütün kurum ve kuruluşların mücadele ettiğini, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirten Akdağ, özellikle kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için hayata geçirilen tedbirlere ilişkin bilgi veren Akdağ, “Her türlü tedbir alınmasına rağmen ne yazık ki sağlıkta şiddet vakaları tamamen sona ermemiştir, bu sağlık hizmetlerinin geleceğini de olumsuz etkileyen bir durumdur. Bu kanunun da bu meseleye bir katkı verilmesi amacıyla getirildiği kanaatindeyim.” dedi.

Akdağ’ın konuşmasının ardından usul tartışması yaşandı. Daha sonra komisyonda teklifin tümü ile 7, 9, 13, 14, 15 maddeleri üzerine görüşülmesi oylanarak kabul edildi.

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, kadına yönelik şiddetin engellenmesinin, başta devletler olmak üzere tüm toplumların ortak vazifesi olduğunu belirtti.

Uluslararası ve ulusal düzeyde alınan tedbirlere rağmen kadına yönelik şiddetin varlığını devam ettirdiğini dile getiren Çam, “Pozitif ayrımcılığın benimsenmesi, kadınların hak kazanımlarının hızlanması, kadının toplumsal statüsünün güçlenmesi ve görünürlük kazanmaları, kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla pek çok düzenleme yaptık.” ifadesini kullandı.

AK Parti iktidarları döneminde sağlık alanında da çok ciddi mesafeler katedildiğini vurgulayan Çam, şunları kaydetti:

“Mevcut veriler, başta hekimler olmak üzere sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin şiddete uğrama ve/veya tazminat ödeme açısından risk altında bulunmaya devam ettiğini ortaya koyduğundan, sağlık çalışanlarının güvenli bir ortamda, fiziksel, psikolojik ve maddi zarar görmeksizin huzur içinde insanlarımıza sağlık hizmetini sunabilmelerini temin etmek gayesiyle etkili düzenlemeler getirilmesine ihtiyaç bulunduğunu ortaya koyduğundan, bütün sağlık meslek mensuplarının korunması, karşı karşıya kaldıkları risklerin kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması, böylece insanlarımızın sağlık hizmetlerinden düzenli olarak faydalanabilmelerini temin etmek gayesiyle bu kanun teklifini hazırlamış bulunmaktayız. Aynı şekilde teklifimizin içinde yer alan kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılması için de ülkemizde birçok önlem alınmıştır. AK Parti grubu olarak sağlıkta şiddet ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında önemli düzenlemeler içeren bu teklifi hazırlarken milletimizin hassasiyetlerini en üst düzeyde dikkate alarak çalışmalarımızı titizlikle yürüttük.”

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ise sağlıkta şiddetin dünya için büyük bir risk ve etkili hasta bakım hizmeti verilebilmesini tehdit eden çok önemli etmen olarak değerlendirildiğini belirtti.

Sağlık alanında hizmet sunan profesyoneller ile doktorların fiziksel ve sözel şiddete daha fazla uğradığını dile getiren Eldemir, “Sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda yüksek motivasyonla çalışmaları ve sağlık kurumlarında kaliteli sağlık hizmeti sunumları açısından şiddetin önlenmesine yönelik, devletimizce birçok tedbir alınmış ve alınmaya devam edilmektedir. Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla şiddete sıfır tolerans göstererek çalışmalar sürdürülmektedir.” diye konuştu.

“Teklif, sorunu kökten çözecek veya minimize edecek bir anlayıştan uzaktır”

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, sağlık çalışanları ve kadına yönelik şiddet konusunun yıllardır çözülmeyi bekleyen, çözülemeyen iki konu olduğunu belirtti.

Teklifinin bazı maddelerinin hukuk tekniği açısından hatalı yönleri olsa da konunun Meclis gündemine alınmasını olumlu bir adım olarak gördüklerini dile getiren Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

“Kanun teklifinde genel olarak sağlık çalışanlarına şiddet ve kadına şiddet suçunu işleyenlerin tutuklanmasının kolaylaştırılması ve cezaların arttırılarak caydırıcılığın artırılması amaçlanmıştır. Oysa sadece tutuklama yapılarak ve sadece cezalar artırılarak caydırıcılığın sağlanması, şiddetin engellenmesi ve sorunların çözülmesi mümkün değildir. Ceza kanunlarındaki değişikliklerin yanında, her iki sorun açısından da şiddet sorununa yol açan kurumsal, toplumsal ve psikolojik faktörleri ortadan kaldıracak geniş kapsamlı düzenlemeler yapılmadan hem sağlık çalışanlarına yönelik hem de kadına yönelik şiddetin tamamen önlenmesi ve bu sorunun çözülmesi veya minimize edilmesi mümkün değildir. Maalesef, teklif bu yönleriyle eksiktir ve sorunu kökten çözecek veya minimize edecek bir anlayıştan uzaktır.”

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ise teklifte yer alan kadına yönelik şiddet maddelerinin komisyonda görüşülmemesini eleştirdi.

Komisyonun teklif aşamasında kadın örgütlerini ve muhalefetin dinlenmesi ve önerilerini kanun teklifine dahil etmesi gerektiğini vurgulayan Pekgözegü, “Bu yasa teklifinin kadına yönelik şiddetle mücadeleyi Ceza Kanunu’na indirgeyerek şiddet ve kadın cinayetlerine tepkili kamuoyunu yatıştırmak için göstermelik bir çözüm sunduğunun da burada bir kez daha altını çizmek istiyorum. Net olarak bir kadın cinayeti tanımı yapılmıyor ve aynı zamanda kasten yaralama suçunun düzenlendiği madde mağdurun eşi ve boşandığı eşi olması durumunda cezanın yarı oranında artırılacağı ifade ediliyor.” eleştirisinde bulundu.

Pekgözegü’nün konuşmasında “Kürdistan” ifadesini kullanmasına tepki gösteren AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Kürdistan” ifadesinin tutanaklardan çıkarılmasını istedi.

Akdağ ise Pekgözegü’nün tartışmaya yol açan ifadesine ilişkin, “Komisyon başkanı olarak bu ifadeyi benimsemediğimi, kabul etmediğimi özellikle vurguluyorum.” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de konuşmasında şehir hastaneleri konusunda Akdağ’ı eleştirerek, “Hekim arkadaşlarım Cumhuriyet tarihinin en sevilmeyen bakanı olarak sizi ilan ediyorlar.” ifadesini kullandı. Akdağ, teklif üzerine değil de şahsı üzerine konuştuğu için Şahin’e tepki gösterdi.

Akdağ, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ı da muayene süresi üzerine kendi konuşmasının da yer aldığı bir videoyu izin almadan sosyal medya hesabında paylaşmasını eleştirdi. Akdağ’ın isteği üzerine Kasap, sosyal medya hesabından Akdağ’ın, “Eğer Sağlık Bakanlığı muayene sürelerini ihlal ediyorsa, burada Sağlık Bakan Yardımcımız da var, lütfen Sağlık Komisyonu Başkanı olarak söylüyorum, düzeltsinler.” ifadelerini içeren yeni bir video paylaştı.

Komisyonda kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlamasının ardından bugün saat 11.30’da maddelerin görüşülmesi için toplanılmasına karar verildi.