I. Melikşah kimdir? Nasıl öldü?

Büyük Selçuklu Sultanlarından olan Sultan 1.Melikşah hükümdar olduğu dönem içerisinde Büyük Selçuklu Devletine en parlak ve güçlü dönemi yaşatmış iyi ve adil hükümdarlarından…

Posted On