Büyük Selçuklu Sultanlarından olan Sultan 1.Melikşah hükümdar olduğu dönem içerisinde Büyük Selçuklu Devletine en parlak ve güçlü dönemi yaşatmış iyi ve adil hükümdarlarından biridir. Peki 1. Melikşah Kimdir?