Bankalar Kaçta Açılıyor, Banka Çalışma Saatleri Ne…

2020 yılında artan gelir oranları, Türkiye’de bu yıl pandemi nedeniyle artış gösteren yoksulluk oranının önüne geçmeyi başaramadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2020 yılıyla ilgili Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de yaşayan hane halklarının toplam geliri 2020 yılı verilerine göre yüzde 15,8 artış gösterdi. Yıllık 69 bin 439 liraya yükselen hane halkı toplam geliri aylık olarak yaklaşık 5 bin TL’ye denk geliyor.

Hane halkı kullanılabilir gelirinin, hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer hane halkı büyüklüğüne bölünmesiyle elde edilen ‘eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine’ göre; en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, 2020’de bir önceki seneye kıyasla 1,2 puan artarak yüzde 47,5’e yükseldi.

Toplumun en zengin yüzde 20’sinin gelirinin en yoksul yüzde 20’sinin gelirine oranı 7,4’den 8’e yükseldi. En düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay 0,3 puan azalarak yüzde 5,9’a indi.

YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARI İLK SIRADA

Yıllık ortalama esas iş gelirleri sırasıyla yükseköğretim mezunlarında 63 bin 85 lira, lise ve dengi okul mezunlarında 41 bin 855 lira, lise altı eğitimlilerde 32 bin 838 lira, bir okul bitirmeyenlerde 22 bin 936 lira ve okur-yazar olmayan fertlerde 16 bin 785 lira oldu.

EN DÜŞÜK YOKSULLUK ORANI YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARINDA

Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan (ortanca) gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 2020’de bir önceki yıla kıyasla 0,6 puan artarak yüzde 15 oldu.

Medyan gelirin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı ise son yılda 0,6 puan artarak yüzde 21,9 olarak gerçekleşti.

Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarında yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,3 puan artarak yüzde 9,5, tek kişilik hane halklarında bu oran 1,7 puan artarak yüzde 10,9 oldu. En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının yoksulluk oranının 0,2 puan artarak yüzde 18,4, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının yoksulluk oranının ise 0,7 puan artarak yüzde 14,5’e çıktı.

Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranına göre, okur-yazar olmayan fertlerin yüzde 26,7’si, bir okul bitirmeyenlerin yüzde 25,7’si yoksul iken, bu oran lise altı eğitimlilerde yüzde 14, lise ve dengi okul mezunlarında ise yüzde 8,3 olarak kayıtlara geçti. Yükseköğretim mezunları ise yüzde 3,2 ile en düşük yoksulluk oranının gözlendiği grup olarak kaydedildi.

SÜREKLİ YOKSULLUK ORANI ARTTI

Dört yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan sürekli yoksulluk oranı, eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60’ına göre son yılda ve aynı zamanda önceki üç yıldan en az ikisinde de yoksul olan fertleri kapsıyor.

Buna göre, 2020 yılı anket sonuçlarında sürekli yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 1 puan artarak yüzde 13,7 oldu. Oturulan konuta sahip olanlar bir önceki yıla göre 1 puan azalarak 2020’de yüzde 57,8 hesaplanırken, kirada oturanların oranı yüzde 26,2, lojmanda oturanların oranı yüzde 1,2, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 14,7 olarak gerçekleşti.

GİNİ KATSAYISI YÜKSELDİ

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan ve sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımındaki bozulmayı ifade eden Gini katsayısı, 2020’de bir önceki yıla göre 0,015 puan artışla 0,410 olarak tahmin edildi.

GİNİ KATSAYISI NEDİR?

Gini katsayısı, bir ülkenin milli gelirinin ülkede yaşayan vatandaşlar arasında dağılımını ölçen bir istatistiksel hesaplamadır. Bu sayı ülkenin zenginliğini ifade etmez, eldeki zenginliğin eşit paylaşılıp paylaşılmadığını ortaya çıkarır. Bu hesaplama sistemi dünya ülkelerinin tümünün gelir dağılımında bir eşitlik olup olmadığını ölçmek için kullandığı gelişmiş bir yöntemdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir